fredag 28 februari 2014

Tänk på vad du tänker

Jag har tidigare varit inne på att vi ledare syns och hörs mycket. Våra medarbetare tolkar hela tiden medvetet eller omedvetet vår hållning, våra ansiktsuttryck och vad vi säger för att skapa sig en bild av vad vi som ledare tänker kring företaget, projektets, gruppens framtid och framgång.

En bra devis är Tänk på vad du tänker, för det du tänker läcker. Det innebär att om vi som ledare går omkring och tänker att bolaget kommer gå i putten om några månader så kommer det läcka ut i våra ansiktsuttryck, vår hållning och våra medarbetare kommer också tänka KATASTROF inom kort - utan att vi sagt något. Tror vi på en ljus framtid kommer våra medarbetare också tro det.

Vad innebär då det här? 

Jo, att vi som ledare måste verkligen tro på det vi gör, på företagets framtid och på vår egen framtid annars kommer vi inte kunna göra ett bra jobb och få de engagerade, motiverade och framgångsrika medarbetare vi vill ha. Är framtiden oklar för oss, försök hitta klarhet. Tror vi inte på framtiden, ta konsekvensen och byt jobb.

Tänk också på att om du har en dålig dag pga den där förkylningen, sena kvällen på stan eller bråket med barnen så kommer det också läcka. Och det kan ju lätt misstolkas som att bolaget är på väg dit pepparn växer...

Så se till att inte vara sjuk, sova 7 timmar och skaffa snälla barn. ENKELT!

onsdag 26 februari 2014

Två öron men bara en mun

Jag måste erkänna att jag pratar alldeles för mycket. Som ledare har jag en jätteutmaning i att lära mig lyssna och verkligen försöka förstå. I 7 goda vanor finns en vana som handlar om att "Först förstå sen bli förstådd". Det innebär att man kan använda hela sin förmåga till att lyssna och verkligen sätta sig in i problemställningen för sedan använda sin tydlighet och förmedla sin egen ståndpunkt i frågan. 

Att försöka förstå

Det är så himla lätt att sluta lyssna eftersom man tror att man redan har svaret. Jag som är sååå himla snabbtänkt och erfaren vet ju allt! Och ibland kan man ju ha tur och ha det rätta svaret men oftast inte. Det visar sig allt som oftast att det finns många underliggande problem som den initiala frågeställningen inte alls hade att göra med. Svarar man för tidigt så finns risken att man missar en massa frågeställningar och att man genom att släcka branden missar att ta reda på varför det börjar brinna.

Silva har gjort en underbar reklamfilm som visar hur krångligt det kan vara att förstå:

Jag är absolut ingen expert på hur man med ett coachande förhållningssätt hittar root cause men bara att jag hela tiden intalar mig att jag "först ska försöka förstå" har gjort att jag lyckas allt oftare. Men ibland skäller jag fortfarande ut fel person (förlåt igen - du vet vem du är)...

Så bit dig i tungan och intala dig själv och börja med mantrat "först försöka förstå, först försöka förstå, först försöka förstå...". Och kom ihåg att tystnad inte är något farligt!

Att bli förstådd

Om konsten att försöka förstå handlar mycket om lyssnande och hänsyn så handlar konsten att bli förstådd om tydlighet och mod. Jag ska inte bara vara noga med hur jag uttrycker mig så att det inte kan misstolkas utan också ha modet att uttrycka min ståndpunkt. En sak som gör mig modigare är att jag försöker hela tiden sammanfatta vad den andra har uttryckt för att sedan kunna använda det i mitt resonemang kring vad jag tycker. Är det en känslig frågeställning ("Det svåra samtalet") är jag noga med att uttrycka att det är mina tankar, min erfarenhet och mina känslor som är grunden för min ståndpunkt. På så sätt försöker jag att undvika att skriva den andra på näsan - den har ju också rätt till sina tankar och känslor.

Kom ihåg

Lyckas man med "först förstå, sen bli förstådd" så har man utvecklat relationen med den andra parten. Att bli lyssnad på och bli förstådd är jätteviktigt för ett gruppdjur som människan. 

Det är verkligen inte lätt, man jag brukar påminna mig om att Stephen Covey (författaren till 7 goda vanor) även vid 70+ sa att han varje dag var tvungen att arbeta med sig själv kring konsten att "försöka förstå".

Ge inte upp! 


tisdag 25 februari 2014

Alla behöver en Finemangsminister

I filmen "Kalle Stropp och Grodan Boll på svindlande äventyr" finns en Finemangsminister hos kung Kotte och Kottiletterna. Finemangsministerns uppgift är att fira! 

Att fira segrar är ett jätteviktigt verktyg för att visa på vad som är framgång. Genom att fira kan man programmera sig och sin omgivning så att man hela tiden strävar efter framgång.

MEN som målfokuserad ledare är det väldigt lätt att glömma bort att fira segrar, både sina egna, gruppens och företagets. Man är ju så upptagen med att jobba mot sitt mål, och sen nästa, och nästa, och nästa...

Känner ni igen er i det så kan jag verkligen rekommendera er att införa en Finemangsminister vars uppgift är att se segrar och se till att de firas. I varje grupp brukar det finnas någon som gärna tar det ansvaret, speciellt om man förklarar varför det är så viktigt.

Alla behöver en Finemangsminister!

Kallt huvud, varmt hjärta och rena händer

Jag gick för länge sedan en grundkurs i chefs- och ledarskap. Måste erkänna att jag inte minns särskilt mycket från kursen men citatet "Kallt huvud, varmt hjärta och rena händer" har bitit sig fast. För mig beskriver det mycket väl hur jag tycker att chefer, ledare och varför inte alla människor ska agera.

Kallt huvud

Som ledare har man vare sig man vill mångas blickar riktade på sig; man syns och hörs väldigt mycket. Folk tittar på en försöker läsa alla ens uttryck och därifrån försöka tolka hur företaget/gruppen/föreningen mår. Det innebär att om man har en dålig dag så kan man förstöra för väldigt många. Om man blir arg och agerar i affekt kan konsekvenserna bli mycket svåra att reparera.

För mig innebär det att jag hela tiden måste jobba med det där lilla avståndet mellan stimulis och respons, dvs hela tiden ta medvetna beslut om hur jag reagerar. Saker som får mitt avstånd att minska är om jag känner mig sjuk, inte kunnat träna eller har sovit dåligt. Självklart påverkar också ett trassligt privatliv, stressig miljö och otydliga förväntningar men det är viktigt att man är medveten om att det avståndet finns och att man arbetar för att man åtminstone har fysiska förutsättningar för att klara av att agera enligt sina värderingar.

Jag brukar tycka att det är bättre att ta en sjukdag än att tvinga sig in till kontoret för att där gå runt och sura. En dags jobb kan kanske räknas hem men man riskerar att förstöra för 10, 20, 100 andra.

Varmt hjärta

Visst är det spännande med människor! Istället för att bli irriterad på andra har jag börjat använda just den frasen; Visst är det spännande med människor!

Jag vågar påstå att 99% av alla våra medarbetare verkligen vill göra ett bra jobb så min utmaning som ledare är att använda mitt varma hjärta, min empati, för att försöka få reda på vad som fungerar och vad som inte fungerar hos mina medarbetare. För att lyckas krävs ett genuint intresse för hur en annan människa fungerar och hur den ser på världen. Lyckas jag har jag inte bara fått en nöjd och motiverad medarbetare, utan säkert också en vän för livet.

Visst är det spännande med människor!

Rena händer

Ordet integritet är ett sånt där ord som missbrukas mycket. Många gömmer sig bakom sin "integritet" för att slippa bry sig om andra människor. För mig innebär integritet att man agerar enligt sina värderingar på ett konsekvent sätt. Självklart innebär det att jag måste hitta mina värderingar i mitt personliga ledarskap, men när man väl hittat dem så vet man vilka de är - det känns rätt!

När jag agerar enligt mina värderingar så kan jag agera med stolthet och med rena händer; jag kan stå för allt i mitt agerande. Då slipper jag "flyga under radarn", "spela spelet" och fuska mig fram genom livet.

Konsekvensen av integritet och rena händer blir att man får förtroende!


The surprising truth about what motivates us

Jag gillar verkligen Dan Pinks tankar kring vad som motiverar oss. Det finns en fantastisk RSA Animated version av den på YouTube:


För er som inte orkar spendera 10 min på filmen (gör det!) så menar Dan Pink att det som motiverar oss är:

  • Autonomy: The desire to be self directed (Självstyrande)
  • Mastery: The urge to get better at stuff (Skicklighet)
  • Purpose: Making a contribution (Mening)

För oss ledare är detta en jätteviktig insikt. Man kommer bara sååå långt med pengar. Okej, man måste få betalt upp till en hygiennivå men sen krävs annat. (Har till och med för mig att jag hört att effekten av en löneförhöjning klingat av efter 12 veckor...)

Har vi denna insikt förstår vi att vi verkligen måste lägga krut på att förklara affären och hur alla bidrar (purpose) snarare en att dela ut bonusar baserade på personliga framgångar. Vi behöver också förstå att medarbetaren verkligen VILL utvecklas (Mastery) vilket gör att vi behöver hitta mätbara mål på utveckling.

Ett jätteviktigt verktyg för oss ledare för att lyckas med ovanstående är att delegera på rätt sätt. Lyckas vi med det kommer vi långt framförallt när det gäller Autonomy.

Så enkelt! :-)

ÖRRAK eller konsten att delegera

Har du nånsin fått en uppgift delegerad till dig och vid leverans får höra "Nämen, inte en sån!"?
När du får beställning på en Blå bil men får höra att "Det skulle vara en Blå bil med stripes!"?
När du sliter för att få leveransen klar till på fredag men får höra av din chef på torsdagen "Jamen, du var ju inte klar så jag tog över"?

Forskning visar att det som skapar engagemang och driv hos medarbetare är möjligheten att få utföra saker på sitt sätt (Självstyrande, Autonomi), möjligheten att utvecklas (Skicklighet) och känslan av att bidra (Mening). Att delegera på rätt sätt möjliggör ovanstående på ett fantastiskt sätt vilket gör att delegation är ett jätteviktigt verktyg för oss ledare. Men hur gör man?

I 7 goda vanor används kanske världens sämsta akronym ÖRRAK för att beskriva de aspekter man behöver tänka på vid delegering av uppgifter:

  • Önskat Resultat: Vad är det som ska uppnås med uppgiften och när ska det vara klart?
  • Riktlinjer: Hur det ska gå till och vilka spelregler har vi att förhålla oss till? 
  • Resurser: Vem/vilka ska göra det och med vilka resurser? (Kostnad, bemanning, lokaler...)
  • Ansvar: Hur och när ska rapportering ske om uppgiftens fortlöpande?
  • Konsekvens: Vad händer om vi uppnår önska resultat? Vad händer om vi inte når det?
Ovanstående punkter kan användas vid all typ av delegering och du behöver också fundera över om dessa punkter är tydliga för dig när du får en uppgift delegerad till dig. Om någon av punkterna ovan inte är tydliga så kommer det bli missförstånd.

När vi har dessa punkter på plats är vår utmaning som ledare att faktiskt lita på den som vi delegerar till och inte falla för frestelsen att detaljstyra eller ännu värre att utföra jobbet själv. Det är inte lätt men det är definitivt värt besväret eftersom om vi lyckas kommer belöningen inte bara bli en uppgift klar som du sluppit utföra själv utan vi får också en engagerad medarbetare som stolt levererar. 

Kom ihåg en lat chef är en bra chef.