tisdag 25 februari 2014

ÖRRAK eller konsten att delegera

Har du nånsin fått en uppgift delegerad till dig och vid leverans får höra "Nämen, inte en sån!"?
När du får beställning på en Blå bil men får höra att "Det skulle vara en Blå bil med stripes!"?
När du sliter för att få leveransen klar till på fredag men får höra av din chef på torsdagen "Jamen, du var ju inte klar så jag tog över"?

Forskning visar att det som skapar engagemang och driv hos medarbetare är möjligheten att få utföra saker på sitt sätt (Självstyrande, Autonomi), möjligheten att utvecklas (Skicklighet) och känslan av att bidra (Mening). Att delegera på rätt sätt möjliggör ovanstående på ett fantastiskt sätt vilket gör att delegation är ett jätteviktigt verktyg för oss ledare. Men hur gör man?

I 7 goda vanor används kanske världens sämsta akronym ÖRRAK för att beskriva de aspekter man behöver tänka på vid delegering av uppgifter:

  • Önskat Resultat: Vad är det som ska uppnås med uppgiften och när ska det vara klart?
  • Riktlinjer: Hur det ska gå till och vilka spelregler har vi att förhålla oss till? 
  • Resurser: Vem/vilka ska göra det och med vilka resurser? (Kostnad, bemanning, lokaler...)
  • Ansvar: Hur och när ska rapportering ske om uppgiftens fortlöpande?
  • Konsekvens: Vad händer om vi uppnår önska resultat? Vad händer om vi inte når det?
Ovanstående punkter kan användas vid all typ av delegering och du behöver också fundera över om dessa punkter är tydliga för dig när du får en uppgift delegerad till dig. Om någon av punkterna ovan inte är tydliga så kommer det bli missförstånd.

När vi har dessa punkter på plats är vår utmaning som ledare att faktiskt lita på den som vi delegerar till och inte falla för frestelsen att detaljstyra eller ännu värre att utföra jobbet själv. Det är inte lätt men det är definitivt värt besväret eftersom om vi lyckas kommer belöningen inte bara bli en uppgift klar som du sluppit utföra själv utan vi får också en engagerad medarbetare som stolt levererar. 

Kom ihåg en lat chef är en bra chef. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar