lördag 1 mars 2014

Ett schletet uttryck: Win-Win

Har du någon relation där du känner att du hela tiden förlorar? Hur kul är det? Inte särskilt! Det är inte så att man är jättesugen på att behålla den relationen, eller hur? För att att en relation ska hålla i längden måste man uppnå Win-Win.

Okej, jag vill redan nu be er att kisa lite när ni läser Win-Win eller Vinna-Vinna. Jag vet att det är världens mest schletna uttryck. Det är jättetråkigt att man bara ser en slemmig bilförsäljare framför sig när man hör det uttrycket så låt oss återvinna det. Bort med slemmiga bilförsäljare! Våga använda Vinna-Vinna.

I 7 goda vanor resonerar man kring att det bästa sättet att uppnå en relation som håller över tid så måste båda parter tänka vinna-vinna, dvs båda måste sträva efter att uppnå resultat som båda vinner på. Att förstå varför det är så, är inte så krångligt; om man hela tiden förlorar i en relation så är man inte så sugen på att upprätthålla den relationen och detsamma gäller ju motparten om den hela tiden får pisk.

Men hur uppnår man då Vinna-Vinna? Jo, vinna-vinna handlar om mod och hänsyn.

För att uppnå Vinna-Vinna måste jag ha mod nog att uttrycka vad som är vinna för mig och ha hänsyn nog att ta till mig den andra personens vinna. Visar vi inte hänsyn nog kommer vi hamna i Vinna-Förlora (V-F) och har vi inte mod nog i Förlora-Vinna (F-V). Och har ingen av parterna nog hänsyn och mod så kan man till och med hamna i Förlora-Förlora (F-F) och den relationen blir inte långvarig...

Så av med offerkoftan och plocka fram ditt mod. Stäng munnen, använd dina två öron och visa hänsyn. 

Enkelt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar